Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho CtyCP Thủy điện Cần Đơn
28/10/2013

  

  Ngày 23/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận số 57/GCN-UBCK đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho CtyCP Thủy điện Cần Đơn.

  Cổ phiếu CtyCP Thủy điện Cần Đơn được đăng ký phát hành để hoán đổi theo các nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu phát hành 5.120.000 cổ phiếu CtyCP Thủy điện Cần Đơn, mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Thủy điện Ry Ninh II để hoán đổi cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) là 51,2 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.

  CtyCP Thủy điện Cần Đơn có vốn điều lệ 358,79 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác