Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Than Núi Béo – Vinacomin
01/10/2013

Ngày 17/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 3511/BC-VNBC ngày 10/9/2013 của CtyCP Than Núi Béo – Vinacomin (mã chứng khoán: NBC) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 17/GCN-UBCK ngày 11/6/2013. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng của CtyCP Than Núi Béo – Vinacomin là 7.999.222 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 99,99%).

(UBCKNN)

Các tin khác