Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn MASAN
09/06/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 4) theo báo cáo ngày 04/6/2020 của CTCP Tập đoàn MASAN (mã CK: MSN, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 20.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác