Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh ra công chúng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
28/04/2020

Ngày 22/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Mã chứng khoán: VSH – niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh) ra công chúng theo báo cáo số 1150/BC-GENCO3 ngày 16/4/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP. Theo đó, Tổng Công ty đã thực hiện phân phối 0 cổ phiếu VSH.

UBCKNN

Các tin khác