Skip to content
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Việt An
06/12/2013

      

  Ngày 5/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 72/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Việt An chào bán 15.378.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó: 1.398.000 cổ phiếu phát hành để thưởng cho cán bộ công nhân viên; 13.980.000 cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 153.780.000.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

       Công ty Cổ phần Việt An có vốn điều lệ 279,6 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác