Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bất động sản Netland
04/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 125/2020/CV/NRC ngày 27/10/2020 của CTCP Bất động sản Netland (Mã CK: NRC). Theo đó, NRC đã phát hành 1.379.873 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác