Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
18/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2) theo Báo cáo số 1633/2020/CV-HDBank ngày 11/11/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Mã Chứng khoán: HDB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 5.000.000 trái phiếu (500 tỷ đồng theo mệnh giá)”

UBCKNN

Các tin khác