Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP SCI E&C
15/03/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/2021/BCUBCK-SCIEC ngày 11/03/2021 của CTCP SCI E&C (mã CK: SCI). Theo đó, SCI đã bán 13.309.879 cổ phiếu (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác