Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Tập đoàn Vingroup
15/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo báo cáo ngày 11/03/2021 của Tập đoàn Vin group – CTCP (mã cổ phiếu: VIC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 10.000.000 trái phiếu VICB2124001 (1.000 tỷ đồng theo mệnh giá) và 18.600.000 trái phiếu VICB2124002 (1.860 tỷ đồng theo mệnh giá)

UBCKNN

Các tin khác