Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
29/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 3) theo báo cáo số 1906/2020/CV-HDBank ngày 24/12/2020 của Ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HDB- niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 2.000.000 trái phiếu (200 tỷ đồng theo mệnh giá).

UBCKNN

Các tin khác