Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn
27/03/2020

Ngày 25/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 55/2020/SGW ngày 13/03/2020 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Mã CK: SII – Niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 6.104 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác