Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Licogi 16
25/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 118/LICOGI16-CN&TT ngày 11/03/2020 của CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo báo cáo kết quả chào bán, Công ty đã phân phối 2.407 cổ phiếu ra công chúng theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 120/GCN-UBCK ngày 13/11/2019 và Quyết định số 68/QĐ-UBCK ngày 22/01/2020 của UBCKNN

UBCKNN

Các tin khác