Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP
26/06/2020

Ngày 19/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 4152/DVN-KH ngày 17/06/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil). Theo báo cáo, đợt bán đấu giá cổ phần do PVOil nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Phương Đông không có nhà đầu tư đăng ký đặt mua.

UBCKNN

Các tin khác