Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát
12/06/2020

Ngày 09/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 23/2020/BCKQCB-VPG ngày 08/06/2020 của CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát (mã chứng khoán VPG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Công ty đã thực hiện phân phối 8.550.125 cổ phiếu theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK ngày 24/03/2020 (32,33% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác