Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN
15/05/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) theo Báo cáo ngày 12/05/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (Mã Chứng khoán: MSN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 30.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác