Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
14/05/2020

Ngày 08/5/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2218/TGĐ ngày 06/5/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó, Ngân hàng đã chào bán được 300.779.981 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu đã đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác