Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị
10/04/2020

Ngày 09/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/04/2020 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã CK: HNF tại Upcom). Theo đó, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 10.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác