Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
12/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của theo báo cáo ngày 6/1/2021 của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán IJC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Công ty đã phân phối 80.000.000 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 236/GCN-UBCK ngày 16/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác