Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Á
08/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 311/2020/BC-VAB ngày 27/11/2020 thay thế cho báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 149B/2020/BC-VAB ngày 20/06/2020 của Ngân hàng TMCP Việt Á(VietABank).Theo đó, số lượng cổ phiếu VietABank đã phát hành thành công 94.964.520 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác