Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
27/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu SeaBank đã phát hành thành công là 140.734.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác