Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thực phẩm Sao Ta
26/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán số 52/CV.2021 ngày 11/3/2021 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Công ty đã thực hiện phân phối 9.806.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác