Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP SADICO Cần Thơ
19/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/CV-SDC ngày 12/03/2021 của CTCP SADICO Cần Thơ (Công ty/SDG).Theo đó, Công ty đã bán 3.000.000 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán)

UBCKNN

Các tin khác