Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bản Việt
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 422A/21/BC-TGĐ ngày 18/03/2021 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã CK: BVB tại Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt đã chào bán thành công là 34.993.052 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác