Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Nam Á
08/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 442/2020/BCQT-NHNA ngày 01/9/2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu NamABank đã phát hành thành công là 67.441.515 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác