Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
22/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 81/2021/TCH-CV ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã cổ phiếu: TCH – niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 219.546.224 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 155/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/8/2021, trong đó:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 199.587.795 cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 19.958.429 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác