Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KS
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KS. Phương án chào bán được thực hiện theo Công văn không số ngày 23/04/2021 do Người đại diện theo pháp luật Công ty ký về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác