Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Hồ sơ đề nghị việc đăng ký phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế và Hồ sơ đề nghị việc đăng ký niêm yết tại Sở GDCK nước ngoài của Tập đoàn Vingroup – CTCP
08/04/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đề nghị việc đăng ký phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế số 01/GĐN-VINGROUP ngày 5/4/2021 và Hồ sơ đề nghị việc đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Giấy đề nghị việc đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 5/4/2021 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán: VIC – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK nước ngoài của tập đoàn được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 31/3/2021, Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 11/3/2021, Nghị quyết số 08.1/2021/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 3/4/2021, Công văn số 2152/NHNN-QLNH ngày 1/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác