Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP City Auto
05/02/2021

Ngày 04/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 03/BC-CTF/2021 ngày 04/02/2021 của CTCP City Auto (Mã CK: CTF – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 22.760.032 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác