Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thaiholdings
21/01/2021

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 02/2021/BC-THD ngày 20/01/2021 của CTCP Thaiholdings.

UBCKNN

Các tin khác