Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
07/07/2020

Ngày 06/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. Theo Báo cáo kết quả chào bán ngày 03/7/2020, số lượng cổ phiếu CTCP Tập đoàn An Phát Holdings phát hành thành công là 4.300.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác