Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Petec Bình Định ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
03/07/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 002718/BC-PTC ngày 25/6/2020 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Công ty). Theo báo cáo, đợt bán đấu giá cổ phiếu do Công ty nắm giữ tại CTCP Petec Bình Định không có nhà đầu tư đăng ký đặt mua.

UBCKNN

Các tin khác