Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
21/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 6/8/2020 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX). Phương án chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác