Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF KIM Growth
21/09/2021

Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 182/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn đồng)

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác