Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Quốc tế Sơn Hà
14/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 03/2022/BCKQCB-SHI ngày 13/01/2022 của CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã cổ phiếu: SHI – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 49.652.206 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 255/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/11/2021.

UBCKNN

Các tin khác