Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
12/01/2022

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 95/2022/LienVietPostBank ngày 07/01/2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Mã cổ phiếu: LPB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 15.585.705 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu), bao gồm: 13.854.705 trái phiếu LPB7Y202101 và 1.731.000 trái phiếu LPB10Y202102.

UBCKNN

Các tin khác