Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Giầy Sài Gòn
21/05/2014

    Ngày 15/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 37/2014/BC-GSG ngày 18/4/2014 của CTCP Giầy Sài Gòn. Theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 37/2014/BC-GSG, CTCP Giầy Sài Gòn đã thực hiện bán được 0 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác