Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP DIC số 4
21/05/2014

  Ngày 15/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 75/CV.DIC4 ngày 17/4/2014 của CTCP DIC Số 4 (DC4).

(UBCKNN)

Các tin khác