Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư F.I.T
20/05/2014

Ngày 16/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 1) số 19/2014/CV-FIT ngày 14/5/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu số 14/GCN-UBCK ngày 04/3/2014 của CTCP Đầu tư F.I.T. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối là 15.749.997 cổ phiếu, trong đó:

  - 10.237.497 cổ phiếu phân phối cho 763 cổ đông hiện hữu và 03 đối tượng khác.

  - 4.725.000 cổ phiếu phân phối cho 01 cổ đông chiến lược

  - 787.500 cổ phiếu phân phối cho 33 cán bộ công nhân viên của Công ty.

(UBCKNN)

Các tin khác