Skip to content
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
06/07/2020

    Ngày 1/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo số 76/2020/BC-GIL ngày 22/6/2020 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã chứng khoán GIL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty thực hiện chào bán 12.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác