Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Hà Nội
04/12/2020

Ngày 4/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo ngày 03/12/2020 của CTCP Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH, niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Công ty đã thực hiện phân phối 2.000.000 cổ phiếu theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 239/GCN-UBCK ngày 20/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác