Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vinafreight
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 372021-VNF ngày 02/04/2021 của CTCP Vinafreight (mã CK: VNF). Theo đó, VNF đã bán 16.753.500 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác