Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)
20/10/2020

  

  Ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 238/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX).

UBCKNN

Các tin khác