Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sợi Phú Bài
27/04/2020

Ngày 21/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 136/SPB ngày 7/4/2020 của CTCP Sợi Phú Bài (Mã CK: SPB tại Upcom). Theo đó, Công ty đã chào bán thành công 4.500.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác