Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
13/05/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 817/2022/BCPH-RAL ngày 21/3/2022 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã cổ phiếu: RAL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 10.872.419 cổ phiếu theo nội dung tại giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN - UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/12/2021.

UBCKNN

Các tin khác