Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
23/05/2014

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 153/NQ-HĐQT ngày 12/5/2014, theo đó:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối thiểu 10.000 cổ phiếu; Tối đa 311.000 cổ phiếu;

+ Thời gian dự kiến giao dịch: Trong Quý II năm 2014 (Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch theo quy định);

+ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh;

+ Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch, tối đa không quá 10.000 đồng/cổ phiếu;

+ Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán MB.

(UBCKNN)

Các tin khác