Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
19/12/2013

  

  Ngày 16/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu chào bán ra công chúng thành công là 1.600.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác