Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
19/12/2013

  

  Ngày 2/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 1785/TVĐ4-HĐQT ngày 29/11/2013 Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4. Theo đó:

+ Ngày chuyển đổi Đợt 2: 24/11/2013;

+ Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 255.085 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được chuyển đổi đợt 2;

+ Giá chuyển đổi: 7.000 đồng/cổ phiếu;

+ Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 3.643.898 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác