Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Khang Minh Group
20/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 5/2021/KM-BC ngày 18/10/2021 của CTCP Khang Minh Group (HNX:GKM). Theo đó, GKM đã bán 7.441.854 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác