Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Điện Gia Lai
15/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 258/2021/Cv-GEC ngày 11/10/2021 của CTCP Điện Gia Lai (mã cổ phiếu: GEG, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Côngty đã thực hiện phân phối 7.000.000 trái phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 185/GCN-UBCK ngày 20/09/2021.

UBCKNN

Các tin khác