Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ của CTCP Vật tư - Xăng dầu
12/05/2014

  Ngày 5/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ, theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 587/VX ngày 29/4/2014 của CTCP Vật tư - Xăng dầu (Comeco). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013 của CTCP Vật tư - Xăng dầu và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác